Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


SidebjælkeMenu

Emner i SALDI DokuWiki, som er til
Hjælp for brugere.

Velkommen


Dokumentation

Know how

PHP-kode

Område for programmører
SALDI-source
PHP-kode
Installation af SALDI


Her finder du genveje til sider på internettet, med interesse for
SALDI-brugere.

www.Saldi.dk - Hjemmeside
ftp://ftp.saldi.dk - Fil-server
http://forum.saldi.dk - Brugerforum


Telefonsupport: Tlf 4690 2208


manual:debitor

4 Debitor

Ordrer

Ordrer er inddelt i 2 niveauer, som er henholdsvis ordrer og faktura.

Hvis ”hurtigfakturering” er slået fra under ”Indstillinger ? Diverse”, vil der endvidere være et niveau for tilbud. I bjælken foroven kan vælges mellem disse niveauer.

Listen kan sorteres ved at klikke på kolonnens navn foroven, og der kan angives søgekriterier i indtastningsfelterne. Hvis alle tilbud som er afgivet i februar måned 2015, skal vises samlet, skrives følgende i datofeltet: 010215:280215, hvorefter der klikkes [OK].
Ved at klikke på linket Visning kan antal, størrelse og benævnelse på felter ændres.

I bunden vises en oversigt over omsætning / dækningsbidrag & dækningsgrad. Ved at klikke på linket i bunden foretages en genberegning og de enkelte ordrer specificeres.
Dækningsbidraget og -graden beregnes ud fra den kostpris der er angivet på varekortet. For afsluttede fakturaer anvendes den eksakte kostpris på varer som er underlagt batchkontrol.

For at oprette en ny ordre, klikkes på Ny i øverste højre hjørne, hvorved der oprettes et nyt tilbud. Dette kan gøres fra alle niveauer.

En ny ordre starter med at indsætte kundedata. Hvis der ikke er kundedata på ordren, åbnes kundelisten automatisk, når der tastes [Enter].

Det er muligt at filtrere på kundedata, ved at udfylde et af felterne til venstre (dog ikke kunde ordrenummer). Hvis der f.eks. i Firmanavn skrives dan, vises kun den kunde hvor firmanavnet starte med ”dan” og hvis der skrives *soft vises alle kunder hvor ”soft” indgår i navnet. Tilsvarende er gældende for de øvrige felter.

For at indsætte den ønskede kunde, klikkes der på kundenummeret. Kundelistens indhold kan sorteres ved at klikke på en af listens overskrifter. Hvis kunden ikke er i listen får man adgang til at oprette en ny kunde ved at klikke på Ny i topbjælken.

De fleste af felterne i den øverste del af skærmen vil være udfyldt med de oplysninger, der er indskrevet på kundens stamblad.

For at skifte kunde klikkes i feltet 'Kontonr.' og derefter på [Opslag]

Udskrivning kan ske til:

  • PDF, som åbnes på skærmen og derefter kan udskrives til printer eller gemmes.
  • E-mail, hvis det er en gyldig mailadresse.
  • OIOUBL, dvs. fil til elektronisk fakturering af offentlige myndigheder. Kræver at EAN er udfyldt med et gyldigt EAN-nummer og at nemhandel programmet er installeret. (www.nemhandel.dk)
  • PBS faktura, fakturering gennem PBS, hvis der er indskrevet et PBS nummer under stamdata.

Hvis der er tale om et abonnement, kan der indsættes en dato for næste faktura i feltet ”Genfakt” Det vil herefter være muligt at fremkalde fakturaer der skal genfaktureres på ordreoversigten.

Under firmaoplysninger findes varelinjerne.
Der vil altid optræde mindste en tom varelinje, som kan benyttes til nye posteringer. Indtast varenummeret på den ønskede vare, og tast [Enter]. Herved indsættes den ønskede vare, og der fremkommer en ny tom varelinje nedenunder.

Hvis varenummeret ikke kendes, kommer et tomt varekort frem.
Hvis varen ikke findes i varelisten, gives der adgang til at oprette en ny vare ved at klikke på Ny.
Ellers klikkes på varenummeret og varen indsættes.

Bemærk – der skal være oprettet minimum én vare på ordren, før den kan faktureres.

Hvis ikke der ønskes et varekartotek, anbefales det at oprette en vare med et punktum eller lignende som varenummer og vareteksten ”Standardvare”. Denne vare må ikke være lagerført. Fremover skal der sættes et punktum i varenummerfeltet, og varetekst og pris rettes til det ønskede.
Hvis der ikke er noget varenummer, men der skrives en tekst i beskrivelsesfeltet, opfattes linjen som en kommentarlinje.

Der kan bruges følgende datovariabler på ordrelinjer.

$maaned Viser faktureringsmåned. Kan efterfølges af et et tal f.eks. +3 viser den 3. måned efter faktureringsmåneden.
$kvartal Viser faktureringskvartal.
$ultimo Viser den sidste dag i måneden.
$aar Viser året.

Eksempel: ”01.$maaned+1.$aar - $ultimo.$maaned+6.$aar” giver teksten ”01.09.2015 – 28.02.2016” hvis faktureringsdatoen er den 31.08.2015. $ultimo fungerer kun i sammenhæng med $maaned.

En linje slettes ved at ændre pos.nr. til et minus.
Rækkefølgen af linjer kan ændres ved at rette pos. nr.

Hvis der skal udskrives, klikkes på [Udskriv], og udskriften genereres eller sendes som mail.

Hvis tilbud er aktiveret og tilbuddet er accepteret, sættes flueben i feltet Godkend efterfulgt af [Enter]. Herved ændres status fra tilbud til ordre. Herefter klikkes på [Levér] og varene registreres som leveret og lageret nedskrives med antallet, såfremt varen er lagerført.

Hvis tilbud ikke er aktiveret, vises feltet levér ikke. For lagerførte varer sker leveringsregistrering automatisk ved fakturering.

[Fakturér] Klik på denne afslutter ordren. Når den er faktureret kan den ikke længere ændres. Fakturadato sættes til dags dato.
Hvis der ønskes en anden fakturadato, skal der tastes [Enter] en ekstra gang inden der trykkes på [Fakturér], så fremkommer der et faktura datofelt, hvor datoen kan rettes.

Når ordren er faktureret låses den.
Det er dog stadig muligt at rette e-mail, Udskriv til og Genfaktureringsdatoen. Genfaktureringsdatoen kan slettes ved at ændre datoen og indsætte et minus. Gem ændringerne ved at klikke på [OK]

[Kopier] kopierer ordren til en ny åben ordre.

[Udskriv] giver nu en faktura. Der er ligeledes mulighed for at kopiere eller kreditere en ordre.

[Kreditér] Hvis en faktura skal krediteres, åbnes fakturaen og der trykkes på [Kreditér] i bunden af vinduet. Fakturaen genereres som en kreditnota, tryk herefter på [Gem] og indsæt en dato på kreditnotaen, tryk på [Kreditér] igen.

Konti

Skærmen åbnes med en liste over de eksisterende kundekonti.

Der kan vælges en kunde fra listen, ved at trykke på kontonummeret. Man kan redigere i en eksisterende kundes kontokort.

For at oprette en ny kundekonto klikkes der på Ny øverst i højre hjørne.

Hvis der er oprettet flere debitorgrupper kan man ved klik på Visning vælge hvilke grupper der skal vises på oversigten.

Der er på hver kunde en mulighed for at lave en tilknytning til en debitorgruppe. Disse oprettes under Systemdata og Indstillinger.

En debitorgruppe er tilknyttet såvel en moms- som en samlekonto, og alle kunder, der tilknyttes gruppen overtager automatisk disse oplysninger.

Herudover kan der tilknyttes en kundeansvarlig, under IndstillingerDiverse, som er den medarbejder der har ansvaret for kundeforholdet og som modtager provision af salg til kunden.
Under feltet til bemærkninger kan der oprettes en eller flere kontaktpersoner i kundens firma. Er der oprettet flere kontaktpersoner kan rækkefølgen af dem ændres, ved at redigere deres nummer og klikke på [Gem/Opdater].

Rapporter

Alle rapporter udskrives på skærmen. Herfra kan de udskrives til printer med CTRL + P

Der kan vælges mellem [Åbne poster] og [Kontokort]. Begge typer kan afgrænses til udvalgte debitorer og udvalgte måneder.

Rapporterne bygger på de oplysninger, der er blevet bogført via en kassekladde.
Knappen [Top 100] giver en liste over de 100 største kunder.

Åbne poster
Rapporten Åbne poster giver et overblik over ubetalte fakturaer.
Fakturaerne inddeler sig i tidsintervaller.
Ved at klikke på kontonummeret til venstre, åbnes et kontoudtog for den enkelte kunde.
Her er der mulighed for at sende kontoudtog pr. email – eller at generere et eller flere rykkerbreve. Hvis saldoen på en konto er 0, vil beløber være understreget, og kan udlignes ved at klikke på beløbet. Derefter vil kontoen forsvinde fra oversigten.

For at sende et kontoudtog per e-mail, afmærkes de ønskede modtagere i kolonnen til højre og der klikkes på [Mail kontoudtog]

For at udskrive rykkerbrev(e), afmærkes de ønskede modtagere i kolonnen til højre og der klikkes på [Udskriv rykker] hvilket danner et PDF dokument som kan udskrives eller sendes per mail.

[Ryk alle] er en automatiseret funktion, som genererer en rykker til alle, hvor forfaldsdagen er overskredet med det antal dage som er angivet under ”Indstillinger ? Diverse”.
Betalte rykkere slettes, ubetalte bogføres og der genereres ny rykker på næste niveau for disse.

Mail kontoudtog viser en liste med kontoudtog for de ønskede modtagere. Hvis kundens stamkort indeholder en e-mail adresse, vil denne stå i feltet email til:, ellers kan denne skrives manuelt.

Klik på [Send mail(s)] for, at udsende de viste kontoudtog.

[Udskriv rykker] danner et eller flere rykkerbreve.

Hvis du krydser af i [udskriv rykker], dannes rykkerbreve for de afmærkede kundekonti. Disse vil herefter være synlige under overskriften Rykkeroversigt.
Man kan vælge at slette, (gen)udskrive eller bogføre.

Ved at klikke på rykkerens løbenummer gives mulighed for, at ændre den valgte rykker.
Når en rykker bogføres, overføres den til [Hent ordrer] i kassekladden, hvor den endelige bogføring foretages.SALDI udvikles af Danosoft ApS - Gefionsvej 13, 1 - 3400 Hillerød - Tlf 4690 2208 - Cvr 2075 6438


manual/debitor.txt · Sidst ændret: 2016/08/01 10:22 af dokadmin