Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


manual:lager

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

manual:lager [2016/08/01 11:30] (nuværende)
86.48.98.52 oprettet
Linje 1: Linje 1:
 +{{ ::​saldi-logo44x148.png }}
 +===== 6 Lager =====
 +
 +Det er muligt med Saldi at styre et eller flere traditionelle lagre.\\ ​
 +De enkelte lagre oprettes under Systemdata, Indstillinger,​ Lagre. Ved varekøb og -salg, anvendes det lager der hører til den afdeling hvor brugeren som har oprettet ordren er tilknyttet.
 +
 +Der kan ændres på sorteringen af varelisten ved at klikke på overskrifterne,​ ligesom der kan søges i varer ved at benytte søgefelterne. ​
 +{{ :​saldi:​vareliste.jpg }}
 +
 +==== Varer ====
 +
 +  * **Varekortet:​** ​
 +{{ :​saldi:​varekort.jpg }}
 +
 +  * **Varenummer:​** \\ Ved oprettelse at en [**Ny**] vare, skal først angives et varenummer. Varenummer kan ændres ved at klikke på det. Det frarådes at ændre varenumre, når de er taget i brug.
 +
 +  * **Beskrivelse:​** \\ Dette er den tekst, som foreslås på ordrelinjerne i købs- og salgsordrer.
 +
 +  * **Enheder:​** \\ Der kan under Varer, Enh./mat. oprettes forskellige enheder, som derefter vil optræde i listen her. En vare, som kan handles i flere former eller antal, kan oprettes med en alternativ enhed (fx. kg og m).
 +
 +  * **Salgspris:​** \\ Her skrives varens salgspris. Beløbet vil blive indsat på ordrelinjer,​ hvor det derefter vil kunne ændres.
 +
 +  * **Kostpris:​** \\ Varens indkøbspris – Ved varer som er lagerførte,​ men som ikke er underlagt batchkontrol,​ er det denne pris der benyttes til regulering af lagerværdi ved varesalg.
 +
 +  * **Leverandør:​** \\ Klik på [**Leverandøropslag**] for at indsætte en ny leverandør. Der kan være flere leverandører per vare. 
 +
 +  * **Pos (Position):​** \\ Ved at redigere i tallet i dette felt, kan leverandørernes rækkefølge ændres. Sæt et minus i feltet, for at slette den pågældende leverandør fra varen. //​Varenummer//​ er til leverandørens varenummer. //​Kostpris//​ er leverandørens salgspris.
 +
 +  * **Varegruppe:​** \\ I denne liste vælges en af de varegrupper,​ der er oprettet under **Systemdata** -> **Indstillinger** -> **Varegrupper**. ​
 +
 +  * **Minimumsbeholdning:​** \\ Det mindste antal varer på lageret, inden der skal genbestilles.
 +
 +  * **Maksimumsbeholdning:​** \\ Det største antal enheder, der ønskes på lageret.
 +
 +  * **Provisionsfri:​** \\ Hvis der beregnes provision på de solgte varer, kan man med denne afkrydsning gøre visse varer provisionsfri. Det vil typisk være forsendelse og lignende, der ikke skal udløse provision.
 +
 +  * **Bemærkninger :** \\ Kommentarer om varen.
 +
 +  * **Serienummer :** \\ Hvis dette felt afkrydses, skal der ved varekøb og -salg oplyses, hvilke enheder der går ind eller ud af lageret. Dette sker ved at henholdsvis oplyse nye varers serienumre, eller afkrydse hvilke af de eksisterende varer, der vælges til ordren.
 +\\
 +==== Varemodtagelse ====
 +Varemodtagelse er beregnet på virksomheder som anvender stregkoder til varehåndtering. ​
 +Ved åbning placeres cursoren automatisk i feltet for varenummer. Ved indscanning af stregkode, slås op i de åbne indkøbsordrer og her findes det bestilte antal, som skrives i feltet ”antal”.
 +Hvis antallet stemmer, skal brugeren blot scanne næste vare. Ellers rettes antallet.
 +Når partiet er modtaget, afslutter brugeren handlingen og varerne er indskrevet på lager.
 +
 +\\
 +==== Rapporter ====
 +{{ :​saldi:​varerapp.png?​nolink&​400|}}
 +Varerapporten giver et overblik over solgte varer.\\
 +For varer som er underlagt batchkontrol viser  rapporten endvidere hvilke købsordrer der er knytter til de solgte varer.
 +
 +\\
 +==== Lagerstatus ====
 +{{ :​saldi:​lagerstatus.png?​nolink |}}
 +Her gives et billede af lagerbeholdning og lagerværdi på en given dato. 
 +For hver vare vises hvor mange enheder der til dato er købt og solgt, lagerværdien af købsprisen samt 
 +lagerværdien at salgsprisen. \\
 +For batchkontrollerede varer er købsprisen den reelle købspris for de varer som ligger på lager. Ellers er købsprisen en gennemsnitlig købspris for den pågældende vare. Salgsprisen er altid den salgspris som fremgår af varekortet for den enkelte vare.
 +
 +\\
 +{{ :​saldi:​varenrliste.jpg?​nolink&​500|}}
 +Ved at klikke på varenummeret åbnes en liste over alle de købs- og salgsordrer som den pågældende vare indgår i. 
 +
 +Hvis datoen er ”00-00-” betyder det at ordren ikke er afsluttet. De enkelte ordrer kan åbnes ved at klikke på ordrenummeret. ​
 +
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +----
 +
 +{{ :​saldi:​danosoft.jpg?​nolink |SALDI udvikles af Danosoft ApS - Gefionsvej 13, 1 - 3400 Hillerød - Tlf 4690 2208 - Cvr 2075 6438}}
  
manual/lager.txt · Sidst ændret: 2016/08/01 11:30 af 86.48.98.52