Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


SidebjælkeMenu

Emner i SALDI DokuWiki, som er til
Hjælp for brugere.

Velkommen


Dokumentation

Know how

PHP-kode

Område for programmører
SALDI-source
PHP-kode
Installation af SALDI


Her finder du genveje til sider på internettet, med interesse for
SALDI-brugere.

www.Saldi.dk - Hjemmeside
ftp://ftp.saldi.dk - Fil-server
http://forum.saldi.dk - Brugerforum


Telefonsupport: Tlf 4690 2208


php-code:installation

Installation af SALDI

Vil du installere SALDI på egen server, er der nogle forhold, du skal være opmærksom på.

=============================================================================

Systemkrav til server:


Linux eller andet Unix-lignende system med webserver med PHP-understøttelse, samt en PostgreSQL- eller MySQL / MariaDB-databaseserver.
Indtil videre anbefales PostgreSQL stadig som databaseserver.

I nyere udgaver af PostgreSQL skal databaseadministratoren have rettigheden 'trust', som sættes i konfigurationensfilen pg_hba.conf eksempelvis således:

local  all postgres trust

Hvis den ikke sættes, så kan der være problemer med indlæsning af sikkerheds- kopi.

Den nye forgrening MariaDB, som er udsprunget af MySQL, er tilsyneladende understøttet.

Det frarådes at benytte andre databaseservere, da det er sandsynligt, at der vil ske fejl ved opgradering, hvor der er ændret i databasemodellen.

For at få fuld funktionalitet, skal der endvidere være installeret følgende i PHP-miljøet:

PDFtk - The PDF Toolkit: flette pdf-baggrund med sideudskrift
imagemagic er nødvendig for at flette udskrift med Logo
Ghostscript/ps2pdf for at kunne udskrive

Forekomster af Systemkald:
$exec_path/convert :Modul i ImageMagic (Line/Text-drawing)
$exec_path/pdf2ps :Modul i ImageMagic Link: http://www.imagemagick.org/script/index.php
$exec_path/gs :Ghostscript - PCL/PDF/XPS-filhåndtering Link: http://ghostscript.com/index.html
$exec_path/pdftk :PDF Toolkit - Knyt pdf-baggrund (LOGO) til side Link: https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/
ImageMagic :Opret/ændre bitmap billeder (TIFF/JPG/PS/PDF/…) Link: http://www.imagemagick.org/script/index.php

OBS: Nyeste version af PHP som SALDI kører med er vers. 5.6.30
Det skyldes at Database funktionskald er ændret i PHP 7.0++ og SALDI er endnu ikke kompatibel med nyeste standard!


=============================================================================

Systemkrav til klient:


Webbrowser hvor cookies og JavaScript er slået til og som understøtter nye vinduer og popop-vinduer.

Saldi er udviklet til og testet med webbrowserne: - Opera 9.0 (anbefales) - Firefox 3.0 - Microsoft Internet Explorer 7.0

Dog skulle de fleste andre browsere også virke problemfrit.

Selve installeringen:


0. Hent den nyeste (seneste) udgave af SALDI fra FTP-stedet ftp.saldi.dk:

ftp://ftp.saldi.dk/saldi/

1. Pak filerne ud i et midlertidigt katalog.

  tar xvfz saldi-*.tar.gz

2. Opret det katalog hvor Saldi skal installeres og køres fra. Husk at kataloget skal kunne tilgås af webserveren. Eksempelvis:

  mkdir /var/www/html/regnskab

3. Kopiér al indholdet i det midlertidige katalog til det nyoprettede katalog. Eksempelvis:

  cp -a saldi-*/* /var/www/html/regnskab/

4. Opret eventuelt gruppen saldi:

  sudo groupadd saldi

5. Tilføj eventuelt webbrugeren www-data til gruppen saldi.

  sudo sed -i 's/^\(saldi:.*[a-z0-9]\)$/\1,www-data/' /etc/group
  sudo sed -i 's/^\(saldi:.*:\)$/\1www-data/' /etc/group

4. Ændre rettighederne til katalogerne includes, logolib og temp, så webserverbrugeren (den besøgende) har adgang til at skrive i disse. Hvis denne bruger på systemet hedder www-data og er medlem af gruppen saldi så:

  sudo chgrp -R saldi /var/www/html/regnskab/
  sudo chmod 775 /var/www/html/regnskab/{includes,logolib,temp} 

eller hvis du står nede i selve Saldi-kataloget:

  sudo chmod 775 includes logolib temp

I kataloget includes bliver filen connect.php oprettet, så efter oprettelsen kan den godt ændres til 555. I kataloget logolib bliver logoer, som lægges op, placeret, hvorfor den også med fordel kan ændres til 555, hvis man ikke har (flere) logoer, som skal lægges op. Dog er det vigtigt, at der er skriveadgang til kataloget temp, da det er her logfiler og sikkerhedskopier skrives ud.

5. Sørg for at såvel webserveren som databaseserveren kører. Kig i dokumentationen for disse for at se hvordan.

6. Åbn din browser.

7. Angiv adressen på webserveren og det katalog under webserverens hieraki, hvor du har kopieret Saldi-filerne til. Eksempelvis:

  http://intern.firma.dk/regnskab

8. Det kan være at browseren brokker sig over, at siden forsøger at åbne popop-vinduer. Dette skal du acceptere.

9. I det nyåbnede popop-vindue vælges databaseserver og tegnsæt samt angives databaseadministrator, adgangskode til denne, brugenavn og adgangskode for Saldi-administratoren. Der er vejledningtekst ved hvert punkt, som popper op, når markøren føres henover feltet. såvel databasen som databasens administrator og acceptér.

Klik på knappen Installér, når alle felter er udfyldt.

10. Så er Saldi installeret, hvilket kan ses af overskriften på den fremkomne side, hvor der klikkes på knappen Næste.

11. Nu bliver du bedt om at logge ind med de oplysninger, du angav ved oprettelsen af databasen:

   Regnskab  [ Databasenavn            ]
   Brugernavn [ SALDI-administratorens brugernavn ]
   Adgangskode [ SALDI-administratorens adgangskode ]

Du kan altid logge ind med de samme oplysninger senere for at administrere regnskaber.

12. Nu dukker Administrationsmenuen for Saldi op. Her vælger du „Opret regnskab“.

13. På siden „Opret regnskab“ angives navnet på det nye regnskab, brugernavn for en administrator med tilhørende adgangskode. Desuden skal man vælge, om der skal oprettes en standard-kontoplan for det nye regnskab. Hvis du er i tvivl, så vælg den, da den passer til de fleste mindre virksomheder, og det er muligt at rette i den senere. Klik Gem/Opdatér.

14. Efter lidt tid fremkommer en meddelse om, at regnskabet er oprettet og aktiveret. Klik på knappen OK.

15. I den fremkomne Administrationsmenu vælges „Vis regnskaber“ og i listen vælges det nyoprettede regnskab.

16. Nu er det tid til opsætning af regnskabet i Saldi. Se linket „Brugervejledning“ under „Support“ på hjemmesiden http://saldi.dk/.

=============================================================================

Forekommer der fejlmeldinger ved installationen, kan det evt. være nødvendigt med manuel patch.

© DANOSOFT aps - http://danosoft.dk - http://saldi.dk/

php-code/installation.txt · Sidst ændret: 2017/07/09 16:46 af 86.48.98.52